21 februari 2020

Cultuur is een belangrijke bouwsteen voor je organisatie!

Eline Kerkhof

Manager Informatiemanagement

Op donderdag 20 februari 2020 mochten Eline Kerkhof en Rowena van de Vossenberg namens CertificeringsAdvies Nederland een presentatie verzorgen aan tweedejaars communicatiestudenten van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg. De studenten zijn in dit kwartaal bezig met ‘verandertrajecten’ en ‘interne branding’ en daarop werd door Eline en Rowena ingehaakt in de vorm van een gastcollege. Het gastcollege ging over de (cultuur) veranderingen die bij CertificeringsAdvies Nederland (CAN) de afgelopen tijd in gang zijn gezet. Het was een leuke middag die draaide om het delen van ervaringen uit de praktijk.

“Culture eats strategy for breakfast”

Wanneer je als organisatie met doelstellingen aan de slag gaat en daarbij een bepaalde strategie uitstippelt, dan krijg je al snel te maken met zaken als organisatiestructuur en -cultuur. Bij veel organisaties lukt het dan vaak nog wel om de juiste structuur aan de te bereiken doelen te koppelen, maar in veel gevallen blijft de bedrijfscultuur een onderbelicht aspect waar soms (te) makkelijk overheen wordt gestapt.

Het is niet voor niets dat de quote “Culture eats strategy for breakfast”, die management consultant Peter Drucker in de vorige eeuw al aanhaalde, tot op de dag van vandaag nog volop leeft. Drucker wilde met de quote bedrijven laten inzien dat een krachtige cultuur een belangrijke bouwsteen is voor een organisatie op weg naar succes. Een bouwsteen die vele malen sterker is dan een goed doordacht strategisch plan. Door de jaren heen is inzicht krijgen in de huidige en gewenste cultuur van een organisatie steeds meer uitgegroeid tot een strategische succesfactor.

Gastcollege Fontys Tilburg

Om die reden zijn veel bedrijven de laatste jaren in gaan zetten op het vinden van een manier voor het creëren van een cultuur die flexibel en innovatief is en waarbij individuen verantwoordelijkheid nemen voor resultaten. Door hierop in te zetten stappen organisaties steeds verder af van de bureaucratische silo’s die voorheen vanzelfsprekend waren. Hedendaagse bedrijven zijn op zoek naar het vinden van antwoorden op vragen als ‘wie zijn we’, ‘waarom zijn we er’, ‘waar staan we voor en hoe dragen we dat alles uit?’ Het nadenken over dit soort vraagstukken gaat doorgaans altijd gepaard met veranderingen binnen een organisatie. Die veranderingen zijn terug te zien in samenwerkingsgedrag, in overtuigingen, in voorkeuren en in manieren van handelen.

Een sterke en unieke cultuur smeden

Wanneer we bovenstaande in ogenschouw nemen, dan kunnen we stellen dat de uitdaging voor hedendaagse organisaties hem zit in het vastleggen – of beschrijven – van een cultuur en de organisatie daarna zodanig weten te veranderen waardoor de huidige cultuur steeds beter aansluit bij de gewenste cultuur. Bij CertificeringsAdvies Nederland zitten we sinds enige tijd ook in zo’n verandertraject.

CertificeringsAdvies Nederland is in 2017 namelijk ontstaan uit een fusie van twee bedrijven. Daarbij kwamen niet alleen twee bedrijven, maar ook twee verschillende culturen samen. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen is er destijds hard gewerkt aan het samensmelten van de twee bedrijfsculturen om er één sterk en uniek geheel van te maken. In 2018 en 2019 is daar verder op doorgepakt. Als startpunt is daarbij gebruik gemaakt van het visiemodel uit het boek Scaling Up van Verne Harnish. Uitgangspunten in dat visiemodel zijn missie, visie (BHAG), kernwaarden en merkbeloften van de organisatie welke weer gekoppeld worden aan de strategische doelen.

Tafelvoetbal bij CAN

Bij CertificeringsAdvies Nederland hebben we door het invullen van dat model dus even pas op de plaats gemaakt en over dit alles nog eens goed nagedacht. Daarmee was een nieuw organisatiemodel geboren wat we het ‘CAN Model’ hebben genoemd. Hierover vertellen we op een later moment meer. Na invullen van het visiemodel uit het boek Scaling up zijn er een aantal overkoepelende acties op poten gezet. Eén van die acties – of doelen – was het versterken van de CAN cultuur. Daaruit is de werkgroep ‘CAN Merkambassadeurs’ ontstaan. Een groep cultuurbewakers en -verspreiders die binnen de organisatie als kartrekkers met de bedrijfscultuur aan de slag zijn gegaan.

Lees meer

De CAN merkambassadeurs

De merkambassadeurs binnen CertificeringsAdvies Nederland zijn allereerst, in nauwe samenwerking met collega’s om op die manier het draagvlak te vergroten, aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de cultuur en cultuurelementen. Vervolgens zijn er diverse acties in gang gezet om de cultuur, kernwaarden en andere aspecten die daarbij horen meer te laten leven binnen de organisatie. Een belangrijke factor daarbij is bewustwording onder collega’s. Het is de bedoeling dat de huidige cultuur steeds meer toegroeit naar de gewenste cultuur. Zodra collega’s er vaker mee in aanraking komen krijgen ze er meer gevoel bij. Je ziet nu al dat mensen er meer naar gaan handelen en dat is precies wat de merkambassadeurs willen bereiken: het stimuleren van gedrag dat past bij de CAN cultuur om die cultuur zo samen met elkaar (nog) sterker te maken!

Maar hoe bereik je dat cultuur gaat leven onder mensen? Je kunt wel alle cultuurelementen vastleggen op een blaadje of in een boekje, maar dat zorgt er nog niet voor dat de cultuur echt gaat leven in de organisatie. Om die reden zijn er door de CAN merkambassadeurs diverse acties op poten gezet met als doel om de cultuur meer te laten leven en te verweven in de dagelijkse werkzaamheden.

CAN proosten

Zo staat er allerlei (cultuur)informatie op de tv-schermen op kantoor, wordt er een maandelijkse interne nieuwsupdate in de vorm van een infographic verspreid, is er een ‘brand book’ ontwikkeld waarin de cultuurelementen te vinden zijn, is er een personeelshandboek in elkaar gezet, hangen er ludieke posters door het kantoor heen, is er een welkomstpakketje voor nieuwe medewerkers en wordt er een interne videocampagne in elkaar gezet. Het is eigenlijk te veel om in dit blogartikel op te noemen, maar om toch een beetje inzicht te geven in hetgeen dat is opgezet worden hieronder twee van de uitgevoerde acties nader toegelicht.

Actie: CAN BEER

Tijdens de kerstborrel van 2019 hebben de merkambassadeurs CAN Beer geïntroduceerd binnen de organisatie. Dit is een uniek biertje met de naam ‘cultuurliefde’. De ingrediënten van het biertje zijn de vijf kernwaarden van CertificeringsAdvies Nederland. De brouwer van het biertje, de CAN Brouwerij, werkt volgens een bepaalde bedrijfscultuur welke netjes is uitgeschreven op een flyer die aan het bierflesje was gehangen. Tijdens de kerstborrel werd een filmpje op het scherm vertoond waarin te zien is hoe het CAN Beer wordt gebrouwen en daarbij komen ook weer de vijf kernwaarden naar voren. Via deze biercampagne kwamen collega’s binnen de organisatie – op een bijzondere manier – in aanraking met de CAN cultuurelementen. En het was nog lekker ook!

CAN Beer flesjes

Actie: Op de stoel van een collega

Een andere actie die de merkambassadeurs in hebben gezet is de actie ‘op de stoel van een collega’. Daarbij is het de bedoeling dat mensen van de binnendienst een dagdeel meedraaien met collega’s in de buitendienst en vice versa. Op die manier krijg je als medewerker van CAN een inkijkje in het dagelijkse werk van je collega waardoor er meer kennis over en begrip voor elkaars werk ontstaat. Daarmee willen de merkambassadeurs de brug tussen binnendienst, die doorgaans de hele week op kantoor is, en buitendienst, die altijd onderweg en bij de klant is, verder verkleinen. De eerste ervaringen zijn positief!

CAN brainstormruimte voor overleg

Benieuwd naar onze CAN Cultuur?

Hieronder de presentatie die Eline en Rowena hebben verzorgd bij de Fontys in Tilburg tijdens het gastcollege:

Tot slot nog een aantal lessen die we binnen CertificeringsAdvies Nederland tot nu toe hebben geleerd vanuit het project cultuur versterken:

  • Het is belangrijk dat er draagvlak is vanuit directie/MT. Is er dat niet, dan zullen andere collega’s niet zo snel aanhaken. Er wordt toch altijd naar ‘de directie’ gekeken. Hoe handelen zij? En wat vinden zij ervan?
  • Begin met een groep enthousiastelingen (de kartrekkers) en probeer via hen anderen nauw te betrekken om de cultuur zo als een olievlek te verspreiden.
  • Het is een groepsproces dat tijd nodig heeft. Het is daarom belangrijk om te blijven herhalen en evalueren. Je moet actief bezig blijven met de cultuur.
  • Neem mensen op een positieve manier mee. Mensen ‘straffen’ omdat ze niet aanhaken heeft geen zin. Je moet juist creëren dat mensen er graag aan mee willen doen en erbij willen horen of het gevoel hebben iets te missen als ze niet meedoen.
  • Cultuur valt met zoveel dingen samen. Denk daarom goed na over je organisatie en ga van daaruit bouwen. Het is belangrijk dat je een stevig fundament legt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de CAN cultuur, de andere acties gericht op versterken van de CAN filosofie en cultuur of ben je zelfs benieuwd naar de rest van ons CAN Model? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag – vol enthousiasme – over onze unieke bedrijfscultuur en ons organisatiemodel. En ideeën zijn uiteraard ook altijd welkom!

Contact

Teamtalk

Lees wat onze teamspelers inspireert, hoe we binnen onze club werken en wat onze (persoonlijke) dromen en doelen zijn.

19 januari 2022

Van CANtoor naar CAN clubhuis

Een ontmoetingsplek waar je energie van krijgt! Een nieuw jaar, nieuwe kansen en nieuwe plannen! Voor het team van CertificeringsAdvies Nederland (CAN) bracht de start van 2022 nog iets nieuws: een gloednieuwe werklocatie. Daarmee laten we het CANtoor in Veghel achter ons en is onze hoofdlocatie het ‘CAN clubhuis’ vanaf nu gevestigd aan de Bruistensingel […]

10 januari 2022

Werken bij CAN is werken volgens het CAN model: geen hiërarchie of standaardtaken. Maar wat dan wel?

Zo werkt ons organisatiemodel: Het CAN Model Is dit weer zo’n standaardverhaaltje over de missie, visie, kernwaarden en doelstellingen van een organisatie die je ook op kunt zoeken op hun website? Nee joh, zeker niet! Bij CertificeringsAdvies Nederland (CAN) werken we niet volgens theoretische modellen, houden we niet van hiërarchie en zijn we al helemaal […]

Recent

Een jaar bij CAN: een warm bad van mogelijkheden en kansen benutten

1 mei 2024

Nieuwe inspiratie opdoen? Hup, naar een andere omgeving!

23 april 2024

Aan tafel met Nelis (Q1-2024)

3 april 2024